PAPUa matkailuun – matkailijan palvelupolku Keski-Savossa -hanke on matkailualan aluekehittämishanke, joka toteutetaan 1.5.2023 – 31.12.2025 aikana. Hankkeessa edistetään matkailutoimijoiden kilpailukyvyn kehittymistä ja muutoskyvykkyyttä Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella.

Kilpailukykyä ja muutoskyvykkyyttä edistetään kehittämällä uusia matkailutuotteita sekä parantamalla alueen matkailutoimijoiden digitaalista saatavuutta ja vastuullisuusosaamista. Lisäksi hankkeessa panostetaan verkostojen ja yhteistyön kehittymiseen matkailutoimialan eri tasoilla.

Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajana Visit Joroinen ry. Hanke saa EU:n osarahoitusta (75 %) Pohjois-Savon liitolta. Lisäksi hanketta rahoittavat Joroisten kunta, Leppävirran kunta, Varkauden kaupunki sekä alueilla toimivat matkailualan yritykset.