Visit Joroinen ry

Visit Joroinen Ry perustettiin 31.01.2019 kehittämään Joroisten matkailuelinkeinotoimintaa, muuta siihen liittyvää elinkeino- ja yritystoimintaa sekä yritysten toimintaympäristöä. Yhdistys toimii yhteistyöelimenä paikallisten yritysten kesken sekä yhteistyöelimenä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen työllä pyritään lisäämään Joroisten kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä parantamaan yleisiä toimintaedellytyksiä siten, että kuntalaisten, kiinteistönomistajien ja yritysten yhteiset edut otetaan huomioon kestävällä tavalla.

Yhdistystoiminnan aloittamista rahoittavat Joroisten Kunta ja Oma Osuuskunta, ajalle 2019–2021. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet rahoittamaan yhdistyksen toimintaa 30 000 eurolla per vuosi.

Tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on Joroisten seudun yritysten, yhdistysten ja muiden asukkaiden eduksi toimivien tahojen välisen yhteistyöverkoston kehittäminen, yritysten matkailutuotetarjonnan lisääminen sekä yrittäjien osaamistason nostaminen. Toiminnan tuloksena alueen elinvoimaisuus lisääntyy ja palvelutarjonta paranee.

Matkailutuotteita kehitetään ja markkinoidaan erilaisten hankkeiden avulla, joihin on haettu rahoitusta mm. RaJuPuSu Leader verkostosta.

Organisaatio

Visit Joroinen Ry toimintaa kontrolloi hallitus, jonka jäsenet valittiin perustamiskokouksessa kolmeksi vuodeksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Sami Koskimaa ja varapuheenjohtajana Aarre Damski.

Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi valittiin 01.06.2019 alkaen Merja Pollok.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki paikkakunnan kehityksestä kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt. Liittymismaksuksi on määrätty yhdistyksen perustamiskokouksessa 150 euroa.

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 200 euroa. Kannattajajäsenet maksavat 350 euroa per vuosi.

Ota yhteyttä

Tietoja yhdistyksen säännöistä ja toiminnasta antaa

Merja Pollok
c/o Kunnantalo
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen

Puh. +358 45 1560 552
info@visitjoroinen.fi

 

Matkalle Savoon?

Loma Savossa 2020 -esite