Destination Joroinen

on yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, jonka tarkoituksena on aktivoida kuntamme eri tahot, yhteistyössä kehittämään paikallisia palveluja vastaamaan nykypäivän matkailun tarpeisiin.

Kotimaan matkailu on voimakkaassa kasvussa. Myös Joroisten kunnalla on mahdollisuus hyötyä tästä kehityksestä osana Järvi-Suomen matkailualuetta. Turismin ansiosta kunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden hyvinvointi paranevat, yhteistyöverkostot kehittyvät, matkailusta saadut tulot kasvavat ja uusia työpaikkoja syntyy.

Saavuttaaksemme nämä matkailukasvun mukanaan tuomat edut, haluamme aktivoida kuntalaisia lisäämään yhteistyötä kaikilla mahdollisilla tasoilla, oppimaan uutta ja tutustumaan sellaisiin matkakohteisin, joissa kehitystä on tehty onnistuneesti. Luodaan yhdessä tuotteita ja tapahtumia, jotka houkuttelevat Joroisiin.

Päämääränä on monipuolista tekemistä tarjoava maalaispitäjä, jota maustaa hienostunut kartanoperinne – Destination Joroinen.